DataAdapter güncellenmesi

DataSet içinde yapılan değşikliklerin orjinal veri kaynağında güncellenmesi içinde DataAdapter kullanılır. DataAdapter'in güncellenen verileri düzgün bir biçimde ele alabilmesi için UpdateCommand, InsertCommand ve DeleteCommand gibi özelliklerinin belirtilmesi gerekir. VİSUAL BASİC.NET DataSet Nedir? DataSet nesnesi herhangi bir veri kaynağı ile ilişkilendirilmiş veri kümesini temsil eder. Bu veri kaynağı bir veritabanı olacağı gibi XML formatlı bir kaynakta olabilir. Nitekim DataSet nesnesinde tutulan veriler hafızada XML formatında tutulmaktadır. DataSet... C# Farklı Formdan Kayıt Ekleme ve Anaform daki Datagridview’in Güncellenmesi. ... Connection, DataAdapter, DataSet Nedir? 7 sene önce. Yorum ekle. Connection: Veritabanına baglantıda kullanılan yöntemdir. DataAdapter: Baglanılan veritabanında çalıştırılacak sorguyu tanımlar. DataSet:... DataSet içinde yapılan değşikliklerin orjinal veri kaynağında güncellenmesi içinde DataAdapter kullanılır. DataAdapter'in güncellenen verileri düzgün bir biçimde ele alabilmesi için UpdateCommand, InsertCommand ve DeleteCommand gibi özelliklerinin belirtilmesi gerekir. güncellenmesi durumunda yapılan bu değiikliklerin veritabanına da yansıtılması gerekir. • Dataset de yapılan değiiklikler veritabanına DataAdapter nesnesinin Update metodu kullanılır. • Dataset nesnesine aağıdaki verilerin aktarıldığını varsayalım: Bildiğiniz gibi, DataAdapter nesnelerinin, verilerin güncellenmesi için UpdateCommand, verileri eklemek için InsertCommand, veri silmek için DeleteCommand özellikleri vardır. Uygulamamız çalışırken, bağlantısız katman nesnelerimiz verilerin satırsal bazda durumlarını gösteren bir değer içeririr.

Dataset - Harbi Forum